Nieuws van de Vevag

Oproep aan EZK: corona-steun blijft essentieel voor de rondvaart 

1 september 2021

Rondvaartbedrijven kunnen voorlopig nog niet zonder  een aantal belangrijke steunmaatregelen. Redenen hiervoor zijn:

  • de nog altijd forse operationele beperkingen 
  • omzetten zijn sterk seizoensgebonden
  • afhankelijkheid van maatregelen in binnen - en buitenland 


De Vevag roept het kabinet namens 73 Nederlandse rondvaartbedrijven per brief op om de sector bij de concrete uitwerking van de steunmaatregelen niet te vergeten. 


Evaluatie  inschrijving ronde 1 met wethouder en programma varen

30 maart 2021

De uitslag van de eerste inschrijvingsronde voor  exploitatievergunningen heeft zoals verwacht veel commotie veroorzaakt.

Over enkele maanden zullen beleid en proces worden geëvalueerd. Op verzoek van wethouder Egbert de Vries heeft de Vevag evaluatiepunten aangereikt die zien op:

  1. Effectiviteit en doelmatigheid beleid
  2. Ongelijkheid speelveld 
  3. Welstand 
  4. Administratieve lasten en regeldruk 
  5. Communicatie 


Reactie Vevag op  uitslag inschrijving ronde 1


18 maart 2021

Een week later dan gepland ontvingen de rederijen die exploitatievergunningen hadden aangevraagd dan eindelijk de uitslag, op een uiterst chaotische manier.

Een snelle analyse wijst uit dat bezitters van historische  vaartuigen zwaar bevoordeeld worden en dat aanvragers in de andere segmenten alleen kans maken op één of enkele vergunningen indien zij een enorm aantal aanvragen indienen.

Conclusie: dit nieuwe systeem is oneerlijk, niet-doeltreffend en zorgt voor structurele  onzekerheid.

Ministerie I&W: belangen rondvaart  meegewogen bij verdere versoepeling

10 maart 2021

Het Ministerie van I&W heeft binnen twee weken op onze brief gereageerd. De Vevag prijst de snelheid, zeker na de moeizame communicatie eerder met de Veiligheidsregio.

Alle begrip voor de situatie waarin onze sector zich bevindt, maar de veilige afstandsnorm blijft van toepassing.  

Zodra versoepelingen mogelijk zijn, worden onze belangen hierin meegenomen.

A'damse rondvaart maakt balans op van een jaar crisis


2 maart 2021

Onlangs had de Vevag het genoegen kennis te maken met Egbert de Vries, onze nieuwe wethouder Water. Hij heeft gevraagd om de gevolgen van de Corona-crisis inzichtelijk te maken.
En die zijn heftig!
 

Omzetverlies: 88,3%
Banen: - 52,25% / - 402 FTE
Kosten behoud vergunningen: 968.000 euro

 

De Vevag hoopt samen met het college de weg van herstel te kunnen vinden en een einde te maken aan de slepende rechtsonzekerheid i.v.m. de exploitatievergunningen.

Vraag aan I&W: 
1,5 meter afstand aan boord van boten? 


25 februari 2021

Waarom geldt in een touringcar (net als in het OV) de 1,5 meter afstandsregel niet en aan boord van een  rondvaartboot wel?

Zo lang deze eis van kracht blijft, zal de rondvaartbranche onmogelijk rendabel kunnen opereren.

De Vevag heeft het Ministerie van I&W mede namens 73 Nederlandse rederijen  aandacht gevraagd voor deze ogenschijnlijke weeffout.Eindelijk antwoord: Amsterdams College geeft nul op rekest 

9 februari 2021


Mondkapjes i.p.v. 1,5 meter? NEE!
Vermakelijkhedenretributie? NEE!
Precario nachtligplaatsen? NEE!

 
Maar liefst vijf maanden heeft het College van B&W er over gedaan om de Amsterdamse rondvaartsector te laten weten dat -hoewel de crisis ook onze bedrijfstak keihard raakt- er "desondanks geen (financiële) ruimte is om aan uw verzoeken tegemoet te komen.

Verzoek om tegemoetkoming rondvaartsector #3

9 december 2020

Het begrip gelijke monniken, gelijke kappen lijkt het Amsterdamse college vreemd.

De Vevag is uitermate teleurgesteld in wethouder Victor Everhardt, die maar blijft herhalen dat hij zo vaak en goed met Amsterdamse ondernemers overlegt, maar de rondvaartsector volledig links laat liggen (en onze brieven weigert te beantwoorden).

Daarom brief 3.

Verzoek om tegemoetkoming rondvaartsector #2

2 november 2020

Omdat een reactie op de brief van 9 september 2020 uitbleef, heeft de Vevag mede namens de Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) nogmaals een  brief gestuurd, deze keer gericht aan wethouder Financiën en Economische Zaken Victor Everhardt.

Verzoek om tegemoetkoming rondvaartsector #1 

9 september 2020

Daar waar vrijwel alle sectoren steun ontvangen in de vorm van coulance-regelingen of lastenverlichting wordt de Amsterdamse rondvaart sector volledig genegeerd door het college.

Reden voor de Vevag om op 9 september 2020 hierover een brief aan de Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, het college van B&W en de Amsterdamse gemeenteraad te sturen.