Vevag

Vereniging van Exploitanten van Vaartuigen in de Amsterdamse Grachten


Wie wij zijn

De Vevag (1992) is de grootste Amsterdamse branchevereniging van rondvaartbedrijven.

7 leden
155 vaartuigen
> 5 mln. passagiers (2019)

Doelstellingen 

De Vevag behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Amsterdamse rondvaartsector en meer in het bijzonder die van de aangesloten leden. 


Standpunten

De Vevag is m.b.t. rondvaart-gerelateerde onderwerpen een  constructieve gesprekspartner met de omgeving waarin haar leden actief zijn.