Doelstellingen van de Vevag


De Vevag stelt zich tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden door:

- het bevorderen van de goede maatschappelijke verhoudingen op het terrein van de de bedrijfsuitoefening der leden, zowel tussen de leden onderling als tussen de leden en derden;

- het representeren van de branche jegens de overheid, media en het publiek;

- het samenwerken met andere verenigingen of instellingen die op gelijksoortig of aanverwant gebied werkzaam zijn.